WMASP DZIAŁ PANTEON ASP
zamknij
photo
1963/71

Zdzisław Głowacki
rektor
1963-1971

Zdzisław Głowacki od roku 1963 pełnił funkcję rektora uczelni przez 8 lat. W trakcie sprawowania tej funkcji zostały podjęte poniższe decyzje:
  • powstaje nowa koncepcja lokalizacji gmachu PWSSP przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Strykowskiej (1962)
  • wmurowanie tablicy upamiętniającej Władysława Strzemińskiego, wg projektu M. Szadkowskiego, na budynku PWSSP przy ul. Nautowicza 77 (1963)
  • Rada Główna Szkolnictwa uchwala utworzenie wydziałów ubioru i tkaniny (1963)
  • wprowadzenie reformy strukturalnej, powrót do systemu wydziałów (1964)
  • strajk okupacyjny studentów (1968)
  • w latach 1945-1971 PWSSP w Łodzi dyplomuje 655 absolwentów, będąc na trzecim miejscu po Akademiach w Warszawie i Krakowie
  • zawarto umowę między PWSSP a Politechniką Łódzką o współpracy wydziałów włókienniczych (1970)
dodaj komentarz