WMASP DZIAŁ PANTEON ASP
zamknij
photo
1945/48

Teresa Tyszkiewicz

Teresa Tyyszkiewicz urodziła się w Krakowie w 1906 r. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1945 r. była związana z łódzką uczelnią aż do przejścia na emeryturę w 1978 r. Zmarła w w Łodzi w 1992 r.

culture.pl

Ród Ledóchowskich

magazynszum.pl

atlassztuki.pl

dodaj komentarz