WMASP DZIAŁ PANTEON ASP
zamknij
photo
1949/50

Stefan Wegner
rektor
1949-1950

Stefan Wegner w roku akademickim 1949/1950 pełnił funkcję dyrektora, a następnie rektora uczelni. w trakcie pełnienia tychże funkcji następuje:
  • wprowadzenie tytułów rektora, prorektora, dziekana, prodziekana
  • powstaje komitet budowy gmachu PWSSP (lokalizacja przewiduje zbieg ulic Narutowicza i Uniwerswyteckiej) 
dodaj komentarz