WMASP DZIAŁ WYDZIAŁY
zamknij
photo
1999/05

Stanisław Łabęcki
rektor
1999-2005
 

  • nadanie tytułu doktora honoris causa Romanowi Opałce (2000)
  • pierwsza edycja konkursu najlepszych dyplomów ASP Rocznik - Prime Time (2000)
  • nadanie tytułu doktora honoris causa Jerzemu Grzegorzewskiemu (2001)
  • nadanie tytułu doktora honoris causa Stanisławowi Fijałkowskiemu (2002)
  • nadanie tytułu doktora honoris causa Andrzejowi Turowskiemu (2004)
dodaj komentarz