WMASP DZIAŁ WYDZIAŁY
zamknij
1950/51

Stanisław Borysowski
rektor
1950-1951

  • powołano Wydział Architektury
  • następuje likwidacja Wydziału Plastyki Przestrzennej
  • Departament Szkolnicywa Artystycznego MKiS powiadamia o odłożeniu budowy nowego gmachu uczelni, a następnie o skreśleniu budowy z planu
dodaj komentarz