WMASP DZIAŁ WYDZIAŁY
zamknij
photo
1951/63

Roman Modzelewski
rektor
1951-1963

  • MKiS decyduje o stopniowej likwidacji Wydziału Architektury Wnętrz (1952)
  • rozpoczyna się organizacja szkolnych pracowni doświadczalnych (1952)
  • PWSSP staje się jednostką jednowydziałową (1955)
  • uczelnia pozyskuje nowe lokale w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 167, ul. Kopcińskiego 54, ZPB im. J. Stalina (1951), następnie przy ul. Piotrkowskiej 89 (1954), a także przy ul. Narutowicza 125 (1957)
  • związki uczelni z przemysłem owocują powołaniem włókienniczych komórek wzorujących (1954)
  • następuje likwidacja wydziałów, ustala się system "Studiów"na prawach wydziałów (1958)
  • podczas wykładu inauguracyjnego S. Wegner rehabilituje W. Strzemińskiego i podkreśla znaczenie PWSSP w pierwszy okresie istnienia jako drugiej po Bauhausie uczelni w Europie (1959)
  • zapada decyzja o zmianie lokalizacji nowego gmachu PWSSP na działce przy ul. Narutowicza 79 i na placu przy ul. Wierzbowej (1959), a następnie w kwartale pomiędzy ulicami Kopcińskiego i Nowopołudniową (1961)
dodaj komentarz