WMASP DZIAŁ PANTEON ASP
zamknij
1948/49

Marian Wimmer
dyrektor
1948-1949

  • uczelnię wizytuje wiceminister Włodzimierz Sokorski i dyrektor Dep. Szkolnictwa Artystycznego MKiS Bohdan Urbanowicz, wizytacji towarzyszy wystawa prac studenckich, konferencja wykladowców Wydziału Włókienniczego z wizytatorami i przedstawicielami przemysłu lekkiego
  • Wydział Włókienniczy przenosi się do lokalu przy ul. Piotrkowskiej 167
dodaj komentarz