WMASP DZIAŁ PANTEON ASP
zamknij
1981/87

Krzysztof Wawrzyniak

Krzysztof Wawrzyniak urodził się 10 września 1954 roku w Łasku. W latach 1974–1979 odbywał studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom, zrealizowany w Pracowni Technik Drzeworytniczych profesora Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Malarstwa profesora Stanisława Fijałkowskiego, obronił w roku 1979.

Od 1983 roku był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni. W latach 1994–1998 kierował Pracownią Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa, a od 1998 roku – Pracownią Technik Wklęsłodrukowych na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Katedrze Grafiki Warsztatowej. W roku 2001, po nadaniu tytułu profesora sztuk plastycznych, objął stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Jego twórczość obejmuje szereg dużych cykli grafik i rysunków. Pierwsze ważniejsze cykle linorytów wykonał na początku lat osiemdziesiątych („Emigracje wewnętrzne” /1981–1982/ i „Agresje” /1984/); kolejny znaczący cykl pt. „Tajemnica Wielkanocna” zrealizował w latach 1983–1985. „Czarne skrzynie” powstały na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych /1988–1990/, „Magiczne pole świadomości” w latach 1990–1993, a „Przedmioty codziennej kontemplacji” w roku 1992. W latach 1995–1997 artysta zrealizował obszerny cykl rysunków określony jako „Obszar” i „Obszar narysowany”, w tym samym czasie powstał też kolejny cykl linorytów „Zgodnie z naturą rzeczy".

Krzysztof Wawrzyniak był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Drzeworytniczych XYLON z siedzibą w Szwajcarii oraz członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Od 1979 roku wziął udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, środowiskowych, prezentacjach sztuki polskiej za granicą oraz w wystawach międzynarodowych, m.in. w Łodzi, Cul-des-Sarts, Couvin, Winterthur, Krakowie, Katowicach, Kanagawie, Tama, Tokio. Był także autorem 18 wystaw indywidualnych.

Uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. I nagrodą Intergrafia 1986 w Katowicach; nagrodą na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1991); nagrodą na 1. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach.

Jego prace znajdują się w wielu prestiżowych zbiorach, m.in. w Łodzi, Krakowie, Cul-des Sarts, Couvin, Londynie, Wiedniu i Chicago.

 

dodaj komentarz