WMASP DZIAŁ WYDZIAŁY
zamknij
photo
1981/87

Historia Wydziału Sztuk Wizualnych 

 

Wydział Sztuk Wizualnych dwukrotnie zmieniał swoją nazwę. Pierwszych studentów przyjął w roku 1985 jako Wydział Wychowania Plastycznego, powołany dla kształcenia nauczycieli. W roku 1994, wraz z przyjęciem nowego programu kształcenia artystów z przygotowaniem pedagogicznym, zmieniono nazwę na Wydział Edukacji Wizualnej, a w roku 2010, w związku z rozwojem nowych specjalności studiów, przyjęto nazwę obecną. Również nazwa kierunku, w momencie wprowadzenia standardów nauczania, została zmieniona z wychowania plastycznego na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

Aktualnie wydział prowadzi studia jedynie w formie stacjonarnej, jednak przez ponad 20 lat, począwszy od roku 1993, kiedy to powstało Studium dla Pracujących, prowadził również studia niestacjonarne, których słuchacze byli zawsze bardzo ważną częścią społeczności studenckiej.

Za „ojców” wydziału, powstałego w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, uważa się prof. Zdzisława Głowackiego, pierwszego dziekana, prof. Tomasza Jaśkiewicza oraz prof. Krystyna Zielińskiego. W kadrze pedagogów zatrudnionych w początkach istnienia wydziału oraz wśród studentów pierwszych roczników znalazły się osoby, które przez następne lata decydowały o kształcie programu, poziomie artystycznym i wyjątkowej atmosferze studiów: dr Tadeusz Wodziński, dr Bogdan Wajberg, prof. Tadeusz Wolański, prof. Jacek Bigoszewski, prof. Tomasz Chojnacki, prof. Leokadia Bartoszko, dr Włodzimierz Morawski, prof. Michał Gałkiewicz, dr Ireneusz Kawecki, prof. Romana Hałat, prof. Grzegorz Sztabiński, prof. Aleksandra Gieraga, dr Piotr Janik, dr Artur Chrzanowski, prof. Andrzej Michalik, dr hab. Piotr Kucharski oraz mgr Paweł Litwin.

Usytuowanie wydziału w kamienicy przy ulicy Franciszkańskiej 76/78 sprzyjało tworzeniu wyjątkowej aury czasu studiów. Starszym pedagogom budynek kojarzył się z pierwszą siedzibą uczelni przy ulicy Narutowicza,  dla studentów był enklawą, miejscem o rodzinnym charakterze. W historii wydziału zapisały się huczne zabawy, w których  uczestniczyli studenci całej szkoły oraz nacechowane intensywnym życiem towarzyskim plenery w Mielniku, Soczewce i Wysowej.

W ciągu 30 lat istnienia znacznie się zmieniła tzw. sylwetka absolwenta. Z „nauczycielską” przeszłością  związana jest jedynie specjalność projekty wizualne, której absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako koordynatorzy projektów edukacyjnych lub animatorzy kultury.  Nowe specjalności to techniki teatralne, filmowe i telewizyjne, animacja, fotografia, intermedia. Wydział kształci twórców scenografii i kostiumów, twórców animacji płaskiej i przestrzennej, twórców animacji lalkowej, twórców grafiki animacyjnej, fotografów i realizatorów projektów multimedialnych.

                                                                                                                                                Przemysław Wachowski

 

Kalendarium
1985 – utworzenie Wydziału Wychowania Plastycznego

1988 - Wydział Wychowania Plastycznego przenosi się do budynku przy ul. Franciszkańskiej

1993 – utworzenie studiów zaocznych (uzupełniających) trzyletnich, licencjackich

1994 – zmiana nazwy Wydziału Wychowania Plastycznego na Wydział Edukacji Wizualnej
1996 -  utworzenie studiów zaocznych (uzupełniających), dwuletnich, magisterskich

2004 – nadanie z inicjatywy Wydziału Edukacji Wizualnej tytułu doktora honoris causa prof. Andrzejowi Turowskiemu

2006 – utworzenie Katedry Działań Multimedialnych

2007 – obchody jubileuszowe 20-lecia WEW (wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi)

2008/2009 – zmiana systemu studiów stacjonarnych z jednostopniowych na dwustopniowe: licencjackie i magisterskie

2009 – utworzenie Studenckiego Koła Naukowego

2009/2010 – utworzenie specjalności projekty wizualne oraz techniki teatralne, filmowe i telewizyjne

2010 – zmiana nazwy Wydziału Edukacji Wizualnej na Wydział Sztuk Wizualnych

2010 – utworzenie  Zakładu Fotografii, Filmu i Mediów Cyfrowych i Katedry Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni

2013 – wprowadzenie specjalności animacja oraz intermedia

2013 – powołanie Katedry Multimediów

2014 - wprowadzenie specjalności fotografia i multimedia

2015 – przekształcenie Zakładu Fotografii, Filmu i Mediów Cyfrowych w Zakład Filmu, Scenografii i Mediów Cyfrowych

2015 - przekształcenie Katedry Malarstwa i Rysunku w Katedrę Działań Interdyscyplinarnych

2015 – przekształcenie Katedry Multimediów w Katedrę Fotografii i Multimediów

2016 – uzyskanie uprawnienia do nadawania stopni doktora w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie sztuki piękne

 

dodaj komentarz