WMASP DZIAŁ PANOPTICUM
zamknij
photo
1975/81

Gmach uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 121 jest jednym z najważniejszych obiektów późnego modernizmu w Łodzi i w Polsce. Stanowi jedną z niewielu siedzib szkół artystycznych wzniesionych po wojnie. W roku 1978 zdobywa tytuł "Mistera", a w 1979 twórcy gmachu otrzymują Nagrodę I stopnia Ministerstwa Budownictwa. Jest najbardziej charakterystycznym akcentem architektonicznym dla wjeżdżających do miasta od strony północnej. Ten nowoczesny gmach gruntownie przeobraził funkcjonowanie szkoły, dając jej zupełnie nowe możliwości.
Budynek zyskał nowe oblicze po modernizacji elewacji w latach 2006-2008, widoczną z daleka sylwetkę akademii znaną do tej pory z dużych przeszkleń, drewnianych okładzin i ceglanej elewacji, charakteryzują teraz dodatkowo wyraziste pomarańczowe pionowe i poziome podziały.

Kalendarium powstania gmachu ASP przy ul. Wojska polskiego 121
1948
M. Wimmer , J. Kahl, S. Wegner i B. Hillebrandt opracowują projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Narutowicza, Wierzbową i Kopcińskiego pod nowy gmach PWSSP, prace zostają jednak wstrzymane z braku środków finansowych
30 marca 1949
podczas wizytacji wiceminister Włodzimierz Sokorski i dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiS Bohdan Urbanowicz informują, że projekt budowy nowego gmachu PWSSP będzie wciągnięty do Planu 6-letniego
listopad 1949
powstaje komitet budowy gmachu PWSSP, na jego czele staje M. Wimmer. Projekt wstępny zakłada: kubaturę 312.300 m3, powierzchnię 7.320 m2, w tym Wydział Architektury 1.658 m2, Wydział Wzornictwa 3.170 m2, 700 m2 na sale wykładowe i bibliotekę. Lokalizacja przewiduje zbieg ul. Narutowicza i Uniwersyteckiej
16 grudnia 1950
Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiS powiadamia o zmniejszeniu kredytów i odłożeniu budowy nowego gmachu, aby w 1951 roku skreślić budowę z planu
1954
powołano komisję budowy nowego gmachu, w jej skład weszli: M. Wimmer, R. Mann, B. Tarchalski
grudzień 1955
utworzenie nowego komitetu budowy gmachu, na jego czele staje M. Obrębska-Stieber
maj 1959
MKiS przewiduje kwotę 22 mln zł na budowę nowego gmachu na działce zatwierdzonej przez Wydział Architektury i Budownictwa Prezydium Rady Nadzorczej miasta Łodzi przy ul. Narutowicza 79 i na placu przy ul. Wierzbowej (na zapleczu posesji przy ul. Narutowicza 77). Przewiduje się budynek o kubaturze 4.200 m3. Limit przyjęć – 30 studentów rocznie, łącznie 200 studentów, 65 pedagogów, 27 pracowników administracji obsługi. Dokumentacja ma być ukończona w grudniu 1960 roku, a budowa we wrześniu 1965 roku
czerwiec 1961
zdecydowano o lokalizacji nowego gmachu PWSSP w kwartale pomiędzy ulicami Kopcińskiego i Nowopołudniową. Nowo powołana komisja budowy: Z. Głowacki, M. Wimmer, T. Wolański, E. Orlik, Jan Zieliński. Projekty wstępne mają wykonać inż. E. Orlik, S. Krygier, Jan Zimka, M. Wimmer. Planuje się powierzchnię 7.438 m2, 54.000 m3, koszt 25 mln zł. Przydzielona działka okazuje się jednak za grząska
20 października 1962
powstaje nowa koncepcja lokalizacji gmachu PWSSP przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Strykowskiej. Projekt konkursu został zaakceptowany przez ZSA i SARP, z obietnicą poparcia finansowego MPL. Przewiduje się 11.560 m2 powierzchni, w tym 5.500 m2 dla dydaktyki, kubaturę 53.200 m3, koszt 40.460 tyś. zł. Szkoła ma pomieścić 300 studentów, 150 pedagogów i pracowników z 1.120 miejscami w salach wykładowych, pracowniach i warsztatach, 4 wydziały, 15 katedr, 7 zakładów. Brak ujednoliconego stanowiska opóźnia jednak ostatecznie ustalenia
kwiecień 1964
Ministerstwo Budownictwa odmawia finansowania konkursu, Zarząd Szkolnictwa Artystycznego przy MKiS zamawia 3 szkice projektów koncepcyjnych do wyboru w SPP „Grafprojekt” Warszawa, „Miastoprojekt” Łódź, Łódzkim Biurze Budownictwa Przemysłowego
wrzesień 1964
MKiS zmniejsza planowaną kubaturę nowego gmachu PWSSP do 51.000 m3, koszt szacunkowy wynosi 46 mln zł
marzec 1965
szkicowy projekt koncepcyjny nowego gmachu sporządzony przez Miastoprojekt zostaje zaakceptowany przez MKiS
29 września 1965
zostaje podpisana umowa z Miastoprojektem dotycząca budowy nowego gmachu
maj 1966
poprawiony szkic koncepcyjny do projektu wstępnego zostaje przyjęty
21 kwietnia 1967
inż. Bolesław Kardaszewski i inż. Jan Zimka przedstawiają projekt wstępny budowy nowego gmachu, uznany przez komisję MKiS jako śmiały lecz skomplikowany i kosztowny
24 listopada 1967
inż. Bolesław Kardaszewski przystępuje do przepracowania projektu nowego gmachu
24 lipca 1969
następuje zaakceptowanie projektu wstępnego nowego gmachu
5 kwietnia 1971
odbywa się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy gmach PWSSP
12 kwietnia 1972
zaakceptowanie projektu technicznego nowego gmachu
1976
egzaminy wstępne przeprowadzone są w nowym gmachu, następuje przeniesienie tu Wydziału Projektowania oraz pracowników administracji
1977
przenosi się Wydział Grafiki, a na koniec Studium Kształcenia Podstawowego. W prasie ukazuje się nowy adres PWSSP – ul. Wojska Polskiego 121. Budynek składa się z sześciokondygnacyjnego bloku centralnego, zawierającego ciągi komunikacyjne i pomieszczenia integrujące: parter – hall, szatnie, I i II piętro – przestrzeń ekspozycyjną połączoną wewnętrznymi spiralnymi schodami, II piętro – biblioteka z czytelnią, IV piętro – kawiarenka i klub, V piętro – aula, rektorat, dyrekcja. Z blokiem centralnym sprzęgnięte są pawilony, w których znajdują się pracownie, warsztaty , sale wykładowe i biura. Usytuowana w centralnym punkcie biblioteka posiada ogólną powierzchnię 257 m2, czytelnia przeznaczona jest na 30 miejsc. Z zewnątrz bryła budynku jest lekka, płaszczyzny okien skontrastowane ze ścianami ceglanymi i oszalowanymi drewnem. Budynek usytułowany jest na zielonym terenie urozmaiconym skarpami, schodami, parkingami. Koszt budowy wyniósł 135 mln zł, kubatura 65 tyś. m3, powierzchnia 15.420 m2, w tym 9.981 m2 powierzchni użytkowej, 212 izb, w tym 99 na cele dydaktyczne
październik 1977
inauguracja działalności Galerii pod patronatem szkoły w nowym gmachu – doroczna wystawa prac studentów
1978
nowy gmach PWSSP ogłoszony zostaje „Misterem Łodzi 1977”
1978
zespół budowlany gmachu PWSSP otrzymuje nagrodę Ministra Budownictwa
28 grudnia 1978
odbywa się formalne przejęcie nowego gmachu po 6 latach budowy i prawie 33 latach starań
1983
podjęto starania o nadanie PWSSP imienia Władysława Strzemińskiego
1983
defekty budowlane gmachu stają się na tyle poważne, że znajdują wyraz w prasie
1985
kontynuowane są starania o nadanie PWSSP imienia Władysława Strzemińskiego
marzec 1987
Rada Ministrów przyjmuje projekt ustawy o nadaniu PWSSP w Łodzi imienia Władysława Strzemińskiego
25 września 1987
Sejm na wniosek Komisji Kultury i Komisji Prac Ustawodawczych nadaje PWSSP imię Władysława Strzemińskiego
23 kwietnia 1988
odbywa się uroczystość nadania imienia Władysława Strzemińskiego. Uczestniczą w niej oprócz pedagogów i studentów bardzo licznie zgromadzeni przedstawiciele życia kulturalnego Łodzi i Polski, artyści, krytycy sztuki, dawni studenci Władysława Strzemińskiego, jego przyjaciele i znajomi. Na budynku córka artysty Nika Strzemińska odsłoniła napis i faksymilę podpisu z brązu zaprojektowaną przez studentów pod kierunkiem Z. Zabłockiego
2006-2008
gruntowna modernizacja budynku, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej oraz drewnianej okładziny ścian osłonowych. Ściany zyskują charakterystyczny pomarańczowy podział opraw okiennych na grafitowym tle paneli. Likwidacja auli, na której miejscu powstaje Cyfrowe Centrum Rozwoju Nauki – CYCERON
2013
charakterystyczny gmach zyskuje nowe budynki, powstaje Centrum Promocji Mody wyposażone w profesjonalną salę pokazowo-wystawienniczą z najdłuższym wybiegiem multimedialnym w Europie
2014
powstaje Centrum Nauki i Sztuki, które mieści nowoczesną bibliotekę, czytelnię, cyfrowe archiwum, dział digitalizacji. W budynku znajdują się nowoczesne pracownie oraz sala multimedialna wyposażona w urządzenia do prezentacji filmów 3D

Bibliografia:
• Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 1945-1995, Łódź 1995.
• Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 1994-2005, Łódź 2007.
• 70 lat tradycji. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2015.

oprac. I.B.

dodaj komentarz