WMASP DZIAŁ PANTEON ASP
zamknij
photo
2005/12

Amicus Academiae dla Józefa Kaczmarka

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, otrzymał tytuł Amicus Academiae podczas inauguracji roku akademickiego 2010/11. Statuetkę wręczył mu rektor Akademii Grzegorz Chojnacki w uznaniu ogromnego zaangażowania w realizację projektu Domu Pracy Twórczej ASP w Uniejowie. Autorką projektu stautetki Amicus Academiae jest Dorota Herbik.
dodaj komentarz