WMASP DZIAŁ PANOPTICUM
zamknij
photo
2012/20

70 lat ASP w Łodzi

Rok 2015 był wyjątkowym rokiem. Akademia obchodziła 70 rocznicę swojego istnienia. Była to okazja do podsumowania dotychczasowego dorobku uczelni, uhonorowania  pamięci wybitnych założycieli szkoły, nieżyjących profesorów, emerytowanych i obecnych pracowników, spotkań absolwentów i studentów. Okres ten wypełniły wystawy, spotkania, pokazy, konferencje uświadamjające dokonania pokoleń tworzących ducha Akademii.
                                                                                                                                                                oprac I.B.
dodaj komentarz